Ohľadne akciových cien sa informujte na 0905 212 489 alebo 0918 117 012 !

Ohľadne veľkoobchodnej spolupráce sa informujte prosím na 0905 212 489 alebo 0918 117 012 !

 

Vyskúšajte si rezačku - zadarmo !

Chcete si sami nezáväzne a zadarmo vyskúšať rezanie postyrénu na našej rezačke?

Môžete si doniesť Váš materiál na otestovanie.

Dohodnite si telefonicky termín ukážky rezania v Prešove. ( pozri kontakt ).

POZRITE SI VIDEO JEDNODUCHÉHO REZANIA POLYSTYRÉNU !

Rezačky na rezanie polystyrénu 

            Polystyrén sa vo veľkej miere používa na zatepľovanie budov. Pri bežnom rezaní pilkou vzniká veľké množstvo odpadu vo forme odletujúcich guličiek a kuskov polystyrénu, ktoré vietor rozfúka okolo domu alebo až k susedom. Jediným vhodným riešením je používanie rezačiek polystyrénu založených na modernej metóde tavného rezania. 

 

Princíp rezania/prevádzky stroja

          Transformátor prístroja vytvára bezpečné nízke napätie, ktoré zahrieva rezací odporový drôt na teplotu 250˚C- 350˚C (podľa teploty okolia). Polystyrénové peny sa topia už pri teplote 80˚C, preto rezací drôt reže topením a odparením peny a dostáva sa iba do minimálneho kontaktu s materiálom.
Táto technológia je oveľa výhodnejšia oproti tradičným metódam rezania (orezávací nôž, píla atď.).
Výhody:   Nevzniká odpad z rezania. Umožňuje rezanie s veľkou presnosťou, nakoľko sa nevyskytujú problémy "posuvu", ktorý vyplýva z odporu pri fyzickom kontakte medzi rezaným materiálom a rezacím nástrojom. Povrch rezu spracovaných materiálov bude dokonale hladký a zatavený, preto guľôčky nemajú možnosť oddeľovať sa.