Objednávky prijímame:

Telefonicky:    0905 212 489 , 0918 117 012

E-mailom:       info@sbmt.sk

 

Kontakt

Kancelária:

SBM Trade s.r.o.
Šebastovská 2
080 06 Prešov - Nižná Šebastová

/vedľa pošty 6/

 

Telefón: 

0918 117 012 - obchod

0905 212 489 - servis

 

Email:

info@sbmt.sk

 

Faktruračná adresa - sídlo firmy:

SBM Trade s.r.o.

Vyšná Šebastová 51

080 06 Prešov 6

 

IČO:         43 957 749                                                                     

IČ DPH:    SK2022525065                                               

DIČ:         2022525065                                                                           

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Prešov, oddiel: Sro , vložka číslo : 19641/P

 

 

Orgán dozoru a dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07  Bratislava 27

Tel.: 02/58272 17202/58272 17202/58272 172, 02/58272 172
E-mail: ba@soi.sk